Tips & advies

Kenmerken versus voordelen

Ken de voordelen die uw goederen of diensten bieden. Maak een duidelijke opdeling tussen kenmerken , voordelen en winst. Het motief van de aankoop kan sterk verschillen naargelang de voordelen voor de klant.

Meten is weten

Om het rendement te optimaliseren is het noodzakelijk om alles te meten. Zo kan er beslist worden welke krachten en kanalen het best voor u werken. Dit vertaalt zich in een directe kostenvermindering.

Ken uw sterktes en zwaktes

Ongeacht de sector dient men zich van de concurrentie te onderscheiden. Daarom is rondom en bij u kijken noodzakelijk. Steek hier de nodige tijd in want dit kan u veel tijd en geld uitsparen.

Men krijgt slechts één maal een eerste kans

Het succes van de verkoop wordt al voor een groot deel bepaald door de eerste indruk die de potentiële klant krijgt. Het klassieke buikgevoel van de verkoper kan eenvoudig en snel aan een juiste matrix van klantentypes getoetst worden. Dit laat toe om de prospect op de correcte manier te benaderen. Zo is de gedragsstijl t.o.v. iemand die bv. op een klantendienst werkt totaal verschillend van iemand die IT-verantwoordelijke is. Bovendien is de martix een absolute noodzaak van zodra men met een beslissingseenheid met meerdere personen (DMU) te maken heeft. Kortom : vertel het juiste aan de juiste persoon.